NIEUWS

(11/1/2018) - Bron Gazet Van Antwerpen, 11 januari 2018: 
Eigenaars voor rechter nadat peuter is omgekomen in lift: lieten geen herstellingen uitvoeren na vorig ongeval
Het Openbaar Ministerie heeft de opschorting gevorderd voor elf eigenaars annex bewoners van een appartementsgebouw in Antwerpen. Het parket vindt dat door hun nalatigheid een ongeval met de lift kon gebeuren, waardoor een 2-jarig jongetje overleed.
De vader van Chesky Graus (2) wilde op 4 mei 2016 even langsgaan bij kennissen die op de tweede verdieping van een appartementsgebouw op de Charlottalei in Antwerpen woonden. Samen met zijn zoontje nam hij de lift. Op de eerste verdieping liep het fout. Het jongetje stapte naar voren en kwam met zijn voetje in de opening tussen de liftkooi en de kokerwand terecht. De lift klom verder omhoog. Het slachtoffertje raakte verbrijzeld. Hij overleed ter plaatse.
Al snel rees er twijfel over de staat van de lift. Er liep een onderzoek en gisteren moesten elf eigenaars van de verschillende flats in het appartementsgebouw, van wie het merendeel ook in die flat woont, zich voor de strafrechter verantwoorden.

“Geen maatregelen genomen”
Uit het verslag van de gerechtsdeskundige bleek dat de lift liefst 48 risicopunten vertoonde. “De deur was stuk, was geblokkeerd met propjes papier en sloot slechts gedeeltelijk”, zei het Openbaar Ministerie. “Bovendien werkte de lift ook zonder die deur. De lift was gewoon niet meer veilig.”
Volgens het Openbaar Ministerie wisten de eigenaars dat. Al in 2009 was er een ongeval gebeurd, toen met een minder dramatische afloop. In de daaropvolgende jaren waren geregeld offertes opgesteld voor herstellingswerkzaamheden. “Maar er is nooit iets gebeurd omdat er te weinig middelen waren.”
De onderhoudsfirma had herhaaldelijk op die en op nog andere mankementen gewezen, zei het Openbaar Ministerie. Een controledienst had een maand voor de feiten nog gewaarschuwd dat de lift niet meer veilig kon worden gebruikt. “Alle beklaagden zijn nalatig geweest. Ze kenden de problemen, maar lieten die maar aanmodderen.”
De aanklaagster vorderde de opschorting voor de elf beklaagden. Zo zouden ze wel schuldig worden bevonden – en een eventuele schadevergoeding moeten betalen – maar geen straf krijgen.

“Niet altijd zondebok zoeken”
De eigenaars vragen de vrijspraak. “De onderhoudsfirma heeft altijd de indruk gewekt dat de lift ook zonder aanpassingen nog kon worden gebruikt tot eind 2022. Als de lift zo onveilig was, dan had de onderhoudsfirma of de controledienst die moeten stilleggen”, pleitten advocaten Alex Buelens en Tim Sebrechts. “We moeten opletten met culpabilisering, er is niet voor elk ongeval een zondebok.”
Volgens de advocaten was het beheer van de lift een taak van de Vereniging van Mede-eigenaars (VME). Die heeft nooit naar behoren gefunctioneerd en bestond alleen maar op papier. Om die reden werd de VME niet gedagvaard en weigert de verzekerings-firma tussen te komen.

Vonnis op 22 februari.

(29/3/2017) -Vanaf 1 april is elke vereniging van mede-eigenaars verplicht om de gegevens van de syndicus te registreren in de KBO van de FOD Economie, zodat diens gegevens voor iedereen beschikbaar zijn. Zowel de syndicus van de hoofdvereniging, als die van de deelvereniging moeten zich inschrijven in de KBO, zelfs als dat dezelfde persoon zou zijn. Belanghebbenden zoals leveranciers en flateigenaars kunnen zo makkelijk kennis nemen van de gegevens van de syndicus. Ook syndici die het beroep onwettig uitvoeren kunnen op die manier makkelijker opgespoord worden door het BIV. Daarnaast zullen ook makkelijker statistische gegevens verzameld kunnen worden. 
Het gaat dus niet om een aparte inschrijving van de syndicus in de KBO maar wel om een aanvulling bij de huidige inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars. De syndicus moet zich in se ten laatste op de werkdag voorafgaandelijk aan de dag waarop zijn opdracht aanvangt, inschrijven bij een ondernemingsloket naar zijn keuze. Bovendien is de syndicus ook verplicht om elke wijziging of doorhaling van de gegevens mee te delen aan het ondernemingsloket.
Aan het ondernemingsloket moet het ondernemingsnummer van de VME worden meegedeeld, evenals een uittreksel uit de akte van aanstelling of benoeming van de syndicus en het rijksregisternummer van de syndicus wanneer het gaat om een natuurlijke persoon. In geval van een vennootschap is het ondernemingsnummer vereist. In de KBO zal te zien zijn of de syndicus een natuurlijke persoon (met vermelding van naam en rijksregisternummer), dan wel een vennootschap is alsook de datum waarop de opdracht van de syndicus aanvangt.
De verenigingen van mede-eigenaars die op 1 april reeds ingeschreven zijn in de KBO hebben één jaar de tijd om zich met de verplichtingen uit het Besluit in regel te stellen. Nieuwe verenigingen van mede-eigendom die vanaf 1 april in werking treden alsook syndici die vanaf die datum benoemd worden, moeten zich onmiddellijk in regel stellen.
Je kan de tekst van het Koninklijk Besluit hier lezen. 

(27/2/2017) - Jurimmo werd door de redactie van Trends genomineerd als Trends Gazelle 2017. We behoren op die manier tot 1 van de snelst groeiende bedrijven van Antwerpen. 
15 jaar lang al selecteert de redactie van Trends per provincie Trends Gazellen. Het zijn snelgroeiende bedrijven die een integraal onderdeel van het economische landschap vormen. Stuk voor stuk competitieve ondernemingen die het ondernemingsklimaat in hun regio positief beïnvloeden. Het zijn krachtbronnen van innovatie en werkgelegenheid die een inspirerend rolmodel voor andere bedrijven zijn, aldus de Trends redactie.
Trends Gazelle word je op basis van groeicijfers:
groei in omzet, groei in personeel, groei in toegevoegde waarde

(27/2/2017) - Vlaamse dakisolatienorm voor woningen en huurwoningen.
​Tegen 
2020 moeten alle daken van zowel woningen als huurwoningen, die voor 1 jaanuari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. lees meer

(30/1/2017) - Hieronder vindt u de laatste brochures van FOD Economie. Deze publicaties hebben als doel beheerders en eigenaars van een lift te informeren over hun verplichtingen, in het bijzonder over de termijnen voor de modernisering, en de voorziene sancties door de FOD Economie in geval van overtredingen. Publicatie 1 en Publicatie 2

(19/1/2017) - Wist u dat u als eigenaar/huurder verplicht bent om uw CV-installatie periodiek te laten onderhouden? 
Het onderhoud van het centraal stooktoestel van uw verwarmingsinstallatie is een verplichting, zowel voor particulieren als bedrijven.
  • Centrale stooktoestellen op gas (aardgas, butaan, propaan) moeten tweejaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
  • Centrale stooktoestellen op stookolie (mazout) of vaste brandstof (hout, pellets, steenkool, ...) moeten jaarlijks een onderhoudsbeurt krijgen.
De gebruiker van het centrale stooktoestel is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij huurwoningen moet dus de huurder het centrale stooktoestel laten onderhouden.
Meer info vindt u hier.

(12/1/2017) - Bericht voor de eigenaars: Gelieve voor de algemene vergadering van 2017 uw agendapunten minstens 3 weken voor de vaste periode van uw vergadering schriftelijk door te geven aan de syndicus!