Bent U op zoek naar een syndicus?

Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Hier vatten we in een notendop samen wat we voor uw gebouw kunnen betekenen.

Jurimmo neemt het administratief, financieel en technisch beheer waar. Namens de mede-eigenaars staat hij hierbij in voor het dagelijks beheer en de uitbating van de gemeenschappelijke delen.

Jurimmo organiseert de uitvoering van deze taken zoals die door de basisakte en het reglement van mede-eigendom worden beschreven, zodanig dat de rechten van de individuele eigenaar worden gewaarborgd. 

Het is evident dat Jurimmo beschikt over diepgaande kennis, zowel op financieel, fiscaal, juridisch als bouwkundig vlak. Dit alles vraagt uiteraard om een goede organisatie. Het is bijgevolg logisch dat er door onze beroepsfederatie, het BIV, hoge eisen worden gesteld inzake deontologie, eerbaarheid en solvabiliteit. Als professionele syndicus is Jurimmo ingeschreven bij het BIV en leven wij de opgelegde hierdoor opgestelde regels na. 

Bovendien staat Jurimmo garant voor een regelmatige controle en nazicht van de gemeenschappelijke delen. De herstellingen en allerlei werkzaamheden zullen wij op vraag laten uitvoeren aan de beste voorwaarden. 

Indien eigenaars dit wensen, streeft Jurimmo ernaar, bestellingen te centraliseren zodat de eigenaars groepskortingen krijgen. Kostenbesparend werken wordt ook doorgetrokken in noodsituaties. Kortom: het beheer als goede huisvader en volgens de wet op mede-eigendom.

U bent reeds klant?

U kunt hier klikken om in te loggen op de webpagina van uw gebouw.
Ons team staat steeds tot uw beschikking.